• Zero-Max联轴

Zero-Max联轴

产品简述
Zero-Max,美国Zero-Max,Zero-Max联轴,Zero-Max,美国Zero-Max,Zero-Max联轴。

联系电话:0755-27219112

传真号码:0755-27211680

联系邮箱:sales@deppre.com

实物照片
详情介绍

美国Zero-Max联轴器常用型号:

Zero-Max,美国Zero-Max,Zero-Max联轴,Zero-Max,美国Zero-Max,Zero-Max联轴。

 

Servo Class 联轴器:

SC005,SD005,SC010,SD010,SC020,SD020,SC030,SD030,SC035,SD035,SC040,SD040,SC050,SD050,SC060,SD060,SC080,SD080,SD005R,SD010R,SD020R,SD030R,SD035R,SD040R,

SD050R,SD060R,SC005R,SC010R,SC020R,SC030R,SC035R,SC040R,SC050R,SC060R

 

CD 联轴器:

6A18,6A22,6A26,6A30,6A37,6A45,6A52,6A60,6A67,6A77,6A90,6A105,6A120,6A18C,6A22C,6A26C,6A30C,6A37C,6A45C,6A52C,6A60C,6A67C,6A18A,6A22A,6A26A,6A30A,6A37A,

6A45A,6A52A,6A60A,6A18-AC,6A22-AC,6A26-AC,6A30-AC,6A37-AC,6A45-AC,6A52-AC,6A60-AC,6A30-SS,6A37-SS,6A45-SS,6A52-SS,6A30C-SS,6A37C-SS,6A45C-SS,6A52C-SS,

6P18,6P22,6P26,6P30,6P37,6P45,6P52,6P60,6P67,6P77,6P90,6P105,6P120,6P18C,6P22C,6P26C,6P30C,6P37C,6P45C,6P52C,6P60C,6P67C,6P18A,6P22A,6P26A,6P30A,6P37A,

6P45A,6P52A,6P60A,6P18-AC,6P22-AC,6P26-AC,6P30-AC,6P37-AC,6P45-AC,6P52-AC,6P60-AC,6F22,6F26,6F30,6F37,6F45,6F52,6F60,6F67,6A37QD,6A45QD,6A52QD,6A60QD,

6A67QD,6A77QD,6P37QD,6P45QD,6P52QD,6P60QD,6P67QD,6P77QD

 

L115AL119AL230CL234CL239CL246CL253CL259CL270CL280CL290CL281CL289CL210CL211CL214CL217CL220CL350CL355CL360CL375C

L385CL310CL312CL431CL431DL442CL442DL436CL436DL448CL448DL463CL463DL485CL485DL481CL481DL411CL411DL536SL558SL564S

L585SL582SL511SL514SL517SL519SL526SF008AF011AF019AF028AF008BF011BF019BF028BF011CF019CC008PC011PC016PC023PC031P

C208PC211PC216PC223PC231PC030PC045PC060PC075P

 

衬套:

ETP-3/4,ETP-7/8,ETP-15/16,ETP-1,ETP-1 1/8,ETP-1 3/16,ETP-1 1/4,ETP-1 5/16,ETP-1 3/8,ETP-1 7/16,ETP-1 1/2,ETP-1 5/8,ETP-1 11/16,ETP-1 3/4,ETP-1 15/16,ETP-2,

ETP-2 3/16,ETP-2 7/16,ETP-2 1/2,ETP-2 15/16,ETP-3,ETP-3 7/16,ETP-3 15/16,ETP-4,ETP-15,ETP-19,ETP-20,ETP-22,ETP-24,ETP-25,ETP-28,ETP-30,ETP-32,ETP-35,ETP-38,

ETP-40,ETP-42,ETP-45,ETP-48,ETP-50,ETP-55,ETP-60,ETP-65,ETP-70,ETP-75,ETP-80,ETP-85,ETP-90,ETP-95,ETP-100,ETP-R15,ETP-R20,ETP-R25,ETP-R30,ETP-R35,ETP-R40,

ETP-R45,ETP-R50,E-5/8",E-15,E-19,E-3/4",E-20 ,E-22,E-7/8",E-24,E-25,E-1",E-28,E-1 1/8",E-30,E-1 1/4",E-32,E-1 3/8",E-35,E-1 7/16",E-38,E-1 1/2",E-40,E-42,

E-45,E-48,E-50,E-2",E-55,E-60,E-70,E-80,ETP-ER15,ETP-ER 5/8",ETP-ER 3/4",ETP-ER20,ETP-ER 7/8",ETP-ER25,ETP-ER 1",ETP-ER 1-1/8",ETP-ER30,ETP-ER 1-1/4",

ETP-ER35,ETP-ER 1-1/2",ETP-ER40,ETP-ER45,ETP-ER50,ETP-ER 2",ETP-ER60,ETP-ER70,ETP-ER80,T-15,T-20,T-25,T-1",T-30,T-1 1/4",T-32,T-35 ,T-1 1/2",T-40,T-45,

T-50,T-60,T-70,T-75,T-80,T-90,T-100,K-1/4-C,K-3/8-C,K-1/2-C,K-5/8-C,K-3/4-C,K-7/8-C,K-1.0-C,K-6-C,K-7-C,K-8-C,K-9-C,K-10-C,K-11-C,K-12-C,K-14-C,K-15-C,K-16-C,K-17-C,K-18-C,K-19-C,K-20-C,K-22-C,K-24-C,K-25-C,K-28-C,K-30-C,K-32-C,K-35-C,ETP-R15,ETP-R20,ETP-R25,ETP-R30,ETP-R40,ETP-R50,ETP-ER15,ETP-ER20,ETP-ER25,ETP-ER30,ETP-ER35,ETP-ER40,ETP-ER50

 

Zero-Max国内专业供应商:

深圳德普瑞优价销售美国Zero-Max系列产品;

电话: 0755-27219112 / 32920955 / 32920956 传真0755-27211680

邮箱:sales@deppre.com  网址:www.deppre.com

该品牌下的主要产品名称

服务承诺

 • 免费送货

  客户只需支付产品价格,无需支付任何其它费用,如包装费或费运,且不设最小起订量。
 • 质量保证

  德普瑞所有产品提供至少1年质量保证,德普瑞自有品牌可提供3年以上质量保证。
 • 30天退换

  假如某些产品不符合需求,在保证外包装完整的前提下,德普瑞将安排退货并且快速发货。
 • 正品保证

  德普瑞所有提供的产品均拥有进品报送资料和原产品证明,保证100%正品。
在线询价
 • *公司名称:
 • *联  系 人:
 • *联系电话:
 •   传      真:
 • *电子邮箱:
 • *产品型号:
 • *产品品牌:
 • *产品数量:
        询价信息备注:
快速询价 0
微信扫描 0